จุดเด่น แผนการตลาด ระบบ MGM ของศรีกรุงฯ ที่แตกต่างกับที่อื่น


"สามารถสร้างธุรกิจประกันภัยครบวงจร มีรายได้เดือนเป็นแสน! ได้อย่างไร ?"ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับตัวแทนนายหน้าประกันภัย
สมัครสมาชิกเพื่อทำธุรกิจ หรือ ซื้อใช้ เราให้ส่วนลดท่านทันทีเมื่อซื้อ โดยไม่มีการบังคับยอดว่าต้องซื้อเท่าไร


ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับตัวแทนนายหน้าประกันภัย
เมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้วสามารถทำธุรกิจ หรือ ซื้อใช้ ด้วยรหัสสมาชิกของท่านได้ตลอดชีพ โดยต้องต่ออายุสมาชิกทุกปี @ 200 บ.


ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับตัวแทนนายหน้าประกันภัย
สมาชิกระดับต่าง ๆ สามารถปรับตำแหน่งเพื่อเพิ่มรายได้ของท่านง่าย ๆ โดยท่านไม่จำเป็นต้องมียอดซื้อส่วนตัวของท่าน มีเพียงยอดจากลูกทีมของท่านที่ส่งงานเข้ามา เมื่อถึงเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดก็สามารถปรับตำแหน่งได้ โดยท่านต้องมีตำแหน่งสูงกว่าลูกทีม


ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับตัวแทนนายหน้าประกันภัย
สมาชิกระดับต่าง ๆ สามารถปรับตำแหน่งเพื่อเพิ่มรายได้ของท่านง่าย ๆ โดยไม่กำหนดว่าท่านจะต้องมีลูกทีมติดตัวหรือไม่ มีหรือไม่มีก็ได้้ไม่บังคับจำนวน เพียงมียอดถึงเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดก็สามารถปรับตำแหน่งได้ โดยท่านต้องมีตำแหน่งสูงกว่าลูกทีม


ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับตัวแทนนายหน้าประกันภัย
เมื่อมีการปรับตำแหน่งขึ้นแล้ว ในเดือนต่อ ๆ ไปท่านมียอดซื้อ หรือ ไม่มียอดเลย ตำแหน่งของท่านจะไม่มีการปรับระดับลง


ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับตัวแทนนายหน้าประกันภัย
สร้างทีมงานได้ไม่จำกัดชั้นลึก สร้างมากได้มาก มีรายได้ไม่จำกัด


ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับตัวแทนนายหน้าประกันภัย
ท่านสามารถแนะนำทีมงานติดตัวได้ไม่จำกัด แนะนำมาก มีรายได้มาก และมีรายได้ไม่จำกัด


ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับตัวแทนนายหน้าประกันภัย
ด้วยแผนการตลาดระบบ MGM (Member Get Member) ทำให้สมาชิกได้รับส่วนลด ค่าแนะนำ และค่าบริหารทีมงานสูง จึงสามารถสร้างรายได้เดือนเป็นแสน


ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับตัวแทนนายหน้าประกันภัย
ด้วยแผนการตลาดระบบ MGM (Member Get Member) ทำให้สมาชิกสามารถสร้างรายได้้ต่อเนื่องอย่างไม่จำกัด จึงสร้างเป็นธุรกิจไว้ใช้ยามเกษียณ หรือ เป็นมรดกให้ลูกหลานได้

ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับตัวแทนนายหน้าประกันภัยรถยนต์


ใบสมัครรับตัวแทนประกันรถยนต์