ประกันภัยรถยนต์ประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สามารถทำประกัน ได้แก่
          - ประกันภัยประเภท 1 หรือ ประกันชั้น 1
          - ประกันภัยประเภท 2 หรือ ประกันชั้น 2
          - ประกันภัยประเภท 3 หรือ ประกันชั้น 3
          - ประกันภัยประเภท 5 หรือ ประกัน 2 พลัส, ประกัน 3 พลัส หรือ ประกัน 2+, ประกัน 3+
ส่วน ประกันภัย พ.ร.บ. นั้น ถือว่าเป็นประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน
ใบสมัครรับตัวแทนประกันรถยนต์