ประกันภัยเบ็ดเตล็ดประกันภัยเบ็ตเตล็ด นอกจากนี้ยังมีประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอื่น ๆ ได้แก่ ประกันภัยการก่อสร้าง, ประกันภัยร้านทอง, ประกันภัยสถานีบริการน้ำมัน, ประกันภัยการโจรกรรม, ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ, ประกันภัยความซื่อสัตย์, ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ, ประกันภัยเครื่องจักร, ประกันภัยความรับผิดตามสัญญา(ระหว่างการก่อสร้าง/ติดตั้ง) ประกันภัยเครื่องบิน, ประกันภัยการเดินทาง เป็นต้นใบสมัครรับตัวแทนประกันรถยนต์