ประกันการขนส่งสินค้า



ประกันการขนส่งสินค้า สำหรับผู้ส่งออก และ ผู้นำเข้าในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือ กลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์, เรือเดินทะเล หรือทางเครื่องบิน ประกันการขนส่งสินค้าจะให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายของสินค้าจากอุบัติเหตุต่าง ๆ



ใบสมัครรับตัวแทนประกันรถยนต์