** ชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ได้หลากหลายวิธี **

ศรีกรุงโบรคเกอร์ ชำระค่าเบี้ยประกันได้หลายวิธีสบายๆ

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด มองหาพันธมิตรทางการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก และ ลูกค้า ให้สามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้น เราจึงมีวิธีชำระเบี้ยประักันภัยหลากหลายวิธี ได้แก่

วิธีที่ 1 โอนเงินผ่านธนาคาร
สามารถโอนเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ โอน ATM หรือ Internet banking เข้าบัญชี บริษัท ศรีกรุงโบรกเกอร์ จำกัด หรือ เข้าบัญชีบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าตกลงใช้บริการ ตามที่กำหนด

ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับชำระโอนเงินผ่านธนาคาร

วิธีที่ 2 ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
สมาชิกและลูกค้าสามารถชำระค่าเบี้ยประกันโดยรูดบัตรเครดิตที่สาขา หรือ ใช้แบบฟอร์มตัดบัตรเครดิตของบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (Mail Order) หรือ ใช้แบบฟอร์มตัดบัตรเครดิตของบริษัทประกันภัย (Mail Order) ก็ได้

ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับชำระด้วยบัตรเครดิต

วิธีที่ 3 ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตดอกเบี้ย 0% สูงสุด 6 งวด
ลูกค้าสามารถชำระค่าเบี้ยประกันโดยการผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% สูงสุด 6 งวด โดยเลือกการผ่อนชำระได้ 2 แบบ คือ ผ่อนผ่านบัตรเครดิต และ ผ่อนโดยใช้บัตรประชาชน รายละเอียดการผ่อน...คลิ๊ก!

จ่ายประกันรถยนต์ผ่านบัตรเครดิต

วิธีที่ 4 ผ่อนชำระแบบเงินสด โดยใช้บัตรประชาชน สูงสุด 6 งวด
ลูกค้าที่ไม่มีบัตรเครดิตสามารถชำระค่าเบี้ยประกันโดยการผ่อนชำระ สูงสุด 6 งวด

ผ่อนประกันรถยนต์ ไม่มีบัตรเครดิต


ใบสมัครรับตัวแทนประกันรถยนต์