**รับสมัครตัวแทนประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยวินาศภัยทุกประเภท รายได้ดี **

รายได้จากการเป็นสมาชิก กับ ศรีกรุงโบรกเกอร์

สามารถสร้างธุรกิจประกันภัยครบวงจร มีรายได้เดือนเป็นแสน! ได้อย่างไร ?"

มีรายได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ :-

ศรีกรุงโบรคเกอร์ รายได้จากการสมัครสมาชิก
ศรีกรุงโบรคเกอร์ รายได้จากการสมัครสมาชิก
ศรีกรุงโบรคเกอร์ รายได้จากการสมัครสมาชิก
ศรีกรุงโบรคเกอร์ รายได้จากการสมัครสมาชิก

รายได้ช่องทางที่ 1 ส่วนลดจากการขาย หรือ ซื้อใช้
เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกกับศรีกรุงโบรกเกอร์แล้ว ท่านจะได้รับส่วนลด (คอมมิชชั่น) จากการขาย หรือ จากการซื้อใช้ โดยสามารถหักได้ทันทีเมื่อส่งงาน

รายได้ช่องทางที่ 2 รับค่าคีย์ พ.ร.บ. ออนไลน์ 5%
สมาชิกที่ทำธุรกิจสามารถมัดจำพ.ร.บ.ไปออกออนไลน์ให้กับลูกค้าของท่านได้ โดยจะได้รับค่าคีย์พ.ร.บ.รถยนต์ เพิ่มอีก 5% ทันที

รายได้ช่องทางที่ 3 รับค่าแนะนำ 1%
เมื่อสมาชิกแนะนำ้สมาชิกท่านอื่นสมัครต่อจากท่าน หรือ สมาชิกติดตัวท่าน ท่านจะมีรายได้ทันที 1% เมื่อสมาชิกท่ีานนั้นซื้อ โดยท่านสามารถแนะนำได้ไม่จำกัด แนะนำมากได้มาก

รายได้ช่องทางที่ 4 รับค่าบริหารทีมงาน 3% - 6% ระบบ MGM (Member Get Member)
เมื่อสมาชิกแนะนำสมาชิกท่านอื่นสมัครต่อจากท่าน นอกจากท่านจะได้รับค่าแนะนำ 1% แล้ว หากท่านและทีมงานของท่านมียอดซื้อตามแผนธุรกิจระบบ MGM (Member Get Member) ที่กำหนด ท่านจะได้รับค่าบริหารทีมงาน (ค่าตำแหน่ง) 3% - 6% โดยสมาชิกที่มีสิทธิ์รับค่าตำแหน่งจะต้องมีตำแหน่งที่สูงกว่า


แผนการตลาดศรีกรุงโบรคเกอร์

ระดับขั้น/ตำแหน่ง ยอดขายเอง+ทีมงาน ขายเอง ขยายทีม
ระดับ 1 รองกรรมการบริหาร 6,000,000 ส่วนลดมาตรฐาน+ค่าบริหาร 6% ค่าแนะนำ 1%+ค่าบริหาร 6%
ระดับ 2 ผู้อำนวยการอาวุโส 2,700,000 ส่วนลดมาตรฐาน+ค่าบริหาร 5.5% ค่าแนะนำ 1%+ค่าบริหาร 5.5%
ระดับ 3 ผู้อำนวยการบริหาร 900,000 ส่วนลดมาตรฐาน+ค่าบริหาร 5% ค่าแนะนำ 1%+ค่าบริหาร 5%
ระดับ 4 ผู้จัดการขยายงาน 300,000 ส่วนลดมาตรฐาน+ค่าบริหาร 4% ค่าแนะนำ 1%+ค่าบริหาร 4%
ระดับ 5 หัวหน้าขยายงาน มีบัตรนายหน้า ส่วนลดมาตรฐาน+ค่าบริหาร 3% ค่าแนะนำ 1%+ค่าบริหาร 3%
ระดับ 6 สมาชิก ไม่บังคับยอด ส่วนลดมาตรฐาน ค่าแนะนำ 1%

*ส่วนลด ค่าแนะนำ และ ค่าบริหารทีมงาน คิดจากยอดเบี้ยสุทธิก่อนอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทางลัดในการปรับระดับ

** ขายด้วย ขยายด้วย สร้างทีมงาน สร้างรายได้เดือนเป็นแสน **
สอบบัตรนายหน้า จะปรับระดับทันที จากสมาชิกระดับ 6 เป็น ระดับ 5 ทันที ไม่ต้องทำยอด


เกณฑ์การรับค่าบริหาร

1. สมาชิกที่มีสิทธิ์รับค่าบริหารทีมต้องมีตำแหน่งที่สูงกว่าลูกทีม
2. ตำแหน่งขึ้นแล้วไม่มีการปรับลง
3. แยกสายงานได้ เมื่อระดับเท่ากัน ค่าบริหารทีมจะไปอยู่กับตำแหน่งที่สูงกว่า
4. ดึงสายงานเดิมคืนได้ เมื่อตำแหน่งแม่ทีมเดิมสูงกว่าลูกทีมเดิม
5. การปรับตำแหน่ง ใช้ยอดซื้อส่วนตัว + ยอดซื้อลูกทีม สะสมหรือรวมกัน 3 เดือนตามเกณฑ์ปรับตำแหน่ง (ไม่บังคับยอดส่วนตัวมีหรือไม่มีก็ได้ เพียงแค่มียอดลูกทีมถึงเกณฑ์ก็ปรับตำแหน่งได้)
6. การรับค่าตำแหน่งต้องมียอดซื้อใช้ส่วนตัวอย่างน้อย 1 ชิ้น/ปี


การจ่ายผลประโยชน์และปรับตำแหน่ง

1. การจ่ายค่าแนะนำ และ ค่าบริหารทีม
บริษัทฯ จะจ่ายค่าแนะนำ และ ค่าบริหารทีม เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยของสมาชิก ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เช่น ยอดชำระเบี้ยประกัน 1-30 มิ.ย. ตามเกณฑ์บริษัทฯ จ่ายค่าแนะนำและค่าบริหารทีม 10 ก.ค. เป็นต้น
2. การปรับตำแหน่ง
บริษัทฯ จะปรับตำแหน่งให้สมาชิกเมื่อสมาชิกทำยอดตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะปรับในเดือนถัดไป เช่น เมื่อสมาชิกระดับ 5 หัวหน้าขยายงาน ทำยอดเบี้ยประกันสะสมรวม 3 เดือน 300,000 บาท เดือนที่ 4 จะปรับเป็นสมาชิกระดับ 4 ผู้จัดการขยายงาน เป็นต้น
3. เกณฑ์การนับยอด
เกณฑ์การนับยอดผลงาน ให้ดูเกณฑ์การแจ้งงานและชำระเงิน เป็นเกณฑ์
3.1) ชำระเงินสดหรือโอนเงิน นับผลงานวันที่แจ้งงานและชำระเงิน
3.2) ชำระบัตรเครดิต นับผลงานวันที่แจ้งงานและวันที่ตัดบัตรผ่านเรียบร้อยแล้ว
3.3) ชำระเงินผ่อน ผ่านบัตรเครดิต นับผลงานวันที่แจ้งงานและวันที่ตัดบัตรผ่านเรียบร้อยแล้ว
3.4) ชำระเงินผ่อน ด้วยบัตรประชาชน นับผลงานวันที่แจ้งงานและชำระเงินผ่อนครบถ้วนแล้ว
ตัวอย่าง แจ้งงานขอผ่อนเบี้ยประกันเดือน ม.ค. จำนวน 3 งวด งวดสุดท้าย คือ เดือน มี.ค. หากลูกค้าชำระเบี้ยงวดสุดท้ายครบถ้วนเดือนมี.ค. ท่านจะได้รับค่าแนะนำ และ ค่าบริหารทีม ในวันที่ 10 เม.ย.
จากตัวอย่างข้างต้น บริษัทฯ จะนับผลงานให้ท่านในเดือน ม.ค. ซึ่งหากท่านใดมียอดตามเกณฑ์จะถูกปรับระดับในเดือน ม.ค. แต่มีรายการผ่อนรายการนี้ค้างอยู่ จะถูกปรับระดับในเดือน เม.ย.


รับตัวแทนนายหน้าประกันภัยรถยนต์


ใบสมัครรับตัวแทนประกันรถยนต์